Poziv za testiranje, popis literature i opis poslova za Javni natječaj za zapošljavanje u Ministarstvu branitelja objavljen 30.12.2014.

Javni natječaj objavljen je 30.12.2014. (NN 156/14) za 2 radna mjesta : stručni suradnik u Glavnom tajništvu, Služba za proračun i financije i viši stručni savjetnik u Upravi za hrvatske branitelje iz Domovinskoga rata i članove njihovih obitelji, Služba za savjetodanu pomoć.

Komisija za provedbu postupka prijma u državnu službu na neodređeno vrijeme poziva kandididate, čije su prijave ispunile formalne uvjete natječaja, na pisanu provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta te poznavanja rada na računalu prema rasporedu u priloženom dokumentu.