Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme – 24.08.2016.

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 74/10, 142/11, 53/12), te točki II., alineji 2. Odluke Vlade Republike Hrvatske o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj: 70/16), uz dano mišljenje Ministarstva uprave KLASA: 112-02/16-01/291, URBROJ: 515-04-01-02/1-16-2 od 08.08.2016. godine o ispunjenju uvjeta za novo zapošljavanje prema klauzuli 2 za 1, Ministarstvo branitelja raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Javnog natječaja.