Poziv kandidatima na testiranje povodom Javnog natječaja objavljenog 14.12.2016. godine

Komisija za provedbu postupka prijma u državnu službu na neodređeno vrijeme poziva kandidate,  čije su prijave ispunile formalne uvjete Javnog natječaja objavljenog 14.12.2016. godine, na pisano testiranje.
  • radno mjesto stručnog referenta u Službi za proračun i financije, Sektor za proračun, financije, informatizaciju i javnu nabavu
  • radno mjesto višeg stručnog savjetnika u Službi za savjetodavnu pomoć – Područna jedinica Bjelovar, Sektor za psihosocijalnu, zdravstvenu i savjetodavnu pomoć, Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji.