Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo hrvatskih branitelja, objavljen 9.11.2018.

Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/11), Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo hrvatskih branitelja za 2018. godinu KLASA: 100-01/18-02/2, URBROJ: 522-02/1-2-18-4 od 10. svibnja 2018. i Izmjenama Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu hrvatskih branitelja za 2018. godinu KLASA: 100-01/18-02/2, URBROJ: 522-02/1-2-18-17 od 31. listopada 2018. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo hrvatskih branitelja, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti, kandidati mogu naći u samom tekstu Javnog poziva.

Dokumenti