Izmjene Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu hrvatskih branitelja za 2018. godinu

Sukladno članku 3. stavku 3. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/11) Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Izmjene Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo hrvatskih branitelja za 2018. godinu.