Odluka o obustavi postupka Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Odluka o obustavi postupka Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi  zamjene duže vrijeme odsutne službenice za radno mjesto višeg stručnog savjetnika u Službi za savjetodavnu pomoć, u Područnoj jedinici Osijek, Sektoru za psihosocijalnu, zdravstvenu i savjetodavnu pomoć, Upravi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji , pod rednim brojem 3.“