Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, radi privremeno povećanog opsega poslova, 29.10.2014.

Sukladno članku 61. stavku 6. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13), uz prethodnu suglasnost Ministarstva uprave, KLASA: 112-01/14-01/594, URBROJ: 515-04-01-02/1-14-2 od 02. rujna 2014. godine, Ministarstvo branitelja raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, radi privremeno povećanog opsega poslova.
 

Dokumenti