Javni natječaj za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme, 30.12.2014.

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13 i 38/13), članku 2. i članku 3. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 74/10, 142/11 i 53/12), Planu prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2014. godinu („Narodne novine broj 65/2014) te Dopuni Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2014. godinu („Narodne novine broj 100/2014) i točki II., alineja 1. Odluke Vlade Republike Hrvatske o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 114/14), Ministarstvo branitelja raspisuje Javni natječaj za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme.

Dokumenti