Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo hrvatskih branitelja, objavljen 27.6.2018.

Sukladno članku 45., a u vezi s člankom 50.b Zakona o državnim službenicima ( „Narodne novine“  broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11,150/11, 34/12, 49/1237/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 78/17), u vezi s  Javnim natječajem KLASA:112-01/17-0006/2, URBROJ:522-02/1-2-17-1,  objavljenim u „Narodnim novinama“ broj: 98/17 dana 4.10.2017. te djelomično obustavljenim Odlukom KLASA: 112-01/17-0006/2, URBROJ: 522-02/1-2-18-191. dana 9.5.2018. te Javnim natječajem KLASA: 112-01/17-06/4, URBROJ: 522-02/1-2-17-1, objavljenim u „Narodnim novinama“ broj: 132/17 dana 29.12.2017. te djelomično obustavljenim Odlukom KLASA: 112-01/17-06/4, URBROJ: 522-02/1-2-18-82 dana 25.5.2018., Ministarstvo hrvatskih branitelja ponovno raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Javnog natječaja.