Poziv kandidatima na testiranje temeljem Oglasa za zapošljavanje u Domu hrvatskih veterana, Podružnici Lipik

Stručna povjerenstva za provedbu oglasa za zapošljavanje u Domu hrvatskih veterana, iz Oglasa za zapošljavanje u Domu hrvatskih veterana, Podružnici Lipik, objavljenom u Narodnim novinama broj: 87/16, u Večernjem listu, na oglasnoj ploči i web stranicama Doma hrvatskih veterana i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 28.09.2016. godine
 
obavještavaju kandidate da će se provjera sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta pisanim testiranjem održati u Lipiku, na adresi Slavonska ulica 49 (Vatrogasni dom) slijedećim redoslijedom:
 
 
  • dana 28. studenoga 2016. godine u 11,00 sati
 
- za radno mjesto 1. iz Oglasa - predstojnik Podružnice Lipik
- za radno mjesto 2. iz Oglasa -  diplomirani socijalni radnik
- za radno mjesto 5. iz Oglasa – viši stručni referent
- za radno mjesto 8. iz Oglasa – njegovatelj
- za radno mjesto 9. iz Oglasa – radni terapeut
 
 
  • dana 28. studenoga 2016. godine u 12,30 sati
 
 - za radno mjesto 3. iz Oglasa – psiholog
 - za radno mjesto 4. iz Oglasa – kineziolog
 - za radna mjesta 6. iz Oglasa – medicinska sestra/tehničar
 - za radno mjesto 7. iz Oglasa – fizioterapeut
 
 
 
Svi kandidati su radi identifikacije dužni sa sobom donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Svi kandidati su dužni sa sobom donijeti kemijsku olovku.
 
Pisano testiranje se sastoji od simulacije rješavanja tri slučaja radnog mjesta.
 
Ova obavijest o testiranju ne odnosi se na osobe koje su dobile obavijest o tome da ne ispunjavanju formalne uvjete iz Oglasa.