Aktualni natječaji

Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo hrvatskih branitelja, 17.07.2019.
Ministarstvo hrvatskih branitelja poziva državne službenike, službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo hrvatskih branitelja. Svi detalji i potrebne informacije nalaze se u tekstu Poziva.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, objavljen 01.02.2019.
"Sukladno članku 61. st. 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08,  34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti, kandidati mogu naći u samom tekstu Oglasa.“
 
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo hrvatskih branitelja, objavljen 5.12.2018.
Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 78/17), Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu („Narodne novine“ broj: 43/18, 52/18) te suglasnosti Ministarstva uprave KLASA: 112-02/18-01/913, URBROJ: 515-03-01-02/2-18-2 od 19.11.2018. godine za zapošljavanje prema klauzuli 2 za 1, Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Javnog natječaja.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, objavljen 20.11.2018.
Sukladno članku 61. st. 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08,  34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), te u svezi s člankom 50.b, a u vezi s Oglasom KLASA: 112-03/18-01/2, URBROJ: 522-02/1-2-18-1, objavljenim dana 23.7.2018. godine na stranici Ministarstva uprave, Ministarstva hrvatskih branitelja i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a djelomično obustavljenim Odlukom KLASA:112-03/18-01/2, URBROJ: 522-02/1-2-18-39 dana 3.10.2018. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja ponovno raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti, kandidati mogu naći u samom tekstu Oglasa.
Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo hrvatskih branitelja, objavljen 9.11.2018.
Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/11), Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo hrvatskih branitelja za 2018. godinu KLASA: 100-01/18-02/2, URBROJ: 522-02/1-2-18-4 od 10. svibnja 2018. i Izmjenama Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu hrvatskih branitelja za 2018. godinu KLASA: 100-01/18-02/2, URBROJ: 522-02/1-2-18-17 od 31. listopada 2018. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo hrvatskih branitelja, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti, kandidati mogu naći u samom tekstu Javnog poziva.

Dokumenti

Izmjene Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu hrvatskih branitelja za 2018. godinu
Sukladno članku 3. stavku 3. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/11) Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Izmjene Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo hrvatskih branitelja za 2018. godinu.
Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo hrvatskih branitelja, objavljen 24.10.2018.
Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo hrvatskih branitelja za 2018. godinu
Sukladno članku 3. stavku 3. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/11) Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo hrvatskih branitelja za 2018. godinu.