Aktualni natječaji

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljen 15.5.2024. godine
Sukladno članku 160. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 155/23) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 78/17, 89/19) Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Javnog natječaja.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, objavljen 13.3.2024. godine
Sukladno članku 165. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 155/23), Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Oglasa.
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljen 27.12.2023. godine
Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 78/17, 89/19), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-01/23-01/632, URBROJ: 514-08-01-02/02-23-02 od 19.5.2023. godine, KLASA: 112-01/23-01/1414, URBROJ: 514-08-01-02/02-23-02 od 27.11.2023. godine i KLASA: 112-01/23-01/1414, URBROJ: 514-08-01-02/01-23-04 od 12.12.2023. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Javnog natječaja.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, objavljen 7.12.2023. godine
Sukladno članku 61. st. 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19, 141/22) Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Oglasa.
Javni natječaj za imenovanje glavnog/e tajnika/ice Ministarstva hrvatskih branitelja, objavljen 29.11.2023.
Sukladno članku 45. i članku 74.a stavku 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08,  34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članku 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 78/17,89/19), Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Javni natječaj za imenovanje glavnog tajnika Ministarstva hrvatskih branitelja, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Javnog natječaja.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, objavljen 22.9.2023.
Sukladno članku 61. st. 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19, 141/22) Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Oglasa.
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljen 23.6.2023.
Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 78/17, 89/19), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-01/23-01/632, URBROJ: 514-08-01-02/02-23-02 od 19.5.2023. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Javnog natječaja.