Aktualni natječaji

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice u Ministarstvu hrvatskih branitelja, objavljen 11.10.2019.
Sukladno članku 45. i članku 74.a stavku 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08,  34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15, 61/17, 70/19) i članku 22. stavku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 78/17, 89/19), Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice u Ministarstvu hrvatskih branitelja, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Javnog natječaja.
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljen 25.9.2019.
Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17 i 70/19), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 78/17), Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2019. godinu („Narodne novine“ broj: 73/19) te suglasnosti Ministarstva uprave KLASA: 112-02/19-01/546, UBROJ: 515-03-01-02/2-19-2 od 4.9.2019. godine za zapošljavanje prema klauzuli 2 za 1, Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Javnog natječaja.“
Javni natječaj za imenovanje glavnog/ne tajnika/ce Ministarstva hrvatskih branitelja, objavljen 13.9.2019
Sukladno članku 45. i članku 74.a stavku 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17 i 70/19) i članku 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 78/17), Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Javni natječaj za imenovanje glavnog/ne tajnika/ce Ministarstva hrvatskih branitelja, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Javnog natječaja.
Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo hrvatskih branitelja, 17.07.2019.
Ministarstvo hrvatskih branitelja poziva državne službenike, službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo hrvatskih branitelja. Svi detalji i potrebne informacije nalaze se u tekstu Poziva.