Aktualni natječaji

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ica u Ministarstvu hrvatskih branitelja
Sukladno članku 45. i članku 74.a stavku 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08,  34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19) i članku 22. stavku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 78/17, 89/19), Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ica u Ministarstvu hrvatskih branitelja.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, objavljen 12.3.2020.
Sukladno članku 61. st. 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08,  34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19), Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Oglasa.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, objavljen 04.2.2020. godine.
Sukladno članku 61. st. 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08,  34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 ), Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Oglasa.
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljen 18.12.2019.
Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17 i 70/19), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 78/17, 89/19) te suglasnosti Ministarstva uprave KLASA: 112-02/19-01/772, URBROJ: 515-03-01-02/5-19-2 od 2.12.2019. godine za zapošljavanje prema klauzuli 2 za 1, Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Javnog natječaja.
Oglas za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru hrvatskih branitelja na određeno vrijeme
Na temelju članka 47. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 66/19), ministar hrvatskih branitelja raspisuje Oglas za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru hrvatskih branitelja na određeno vrijeme, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Oglasa.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, objavljen 29.10.2019. godine
Sukladno članku 61. stavku 1., stavku 6. podstavku 1. i stavku 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08,  34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19), Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2019. godinu („Narodne novine“ broj: 73/19) i suglasnosti Ministarstva uprave KLASA: 112-02/19-01/569, URBROJ: 515-03-01-02/6-19-2 od 24.9.2019. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Oglasa.
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice u Ministarstvu hrvatskih branitelja, objavljen 11.10.2019.
Sukladno članku 50.b Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) te članku 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 78/17 i 89/19) donesena je Odluka o djelomičnoj obustavi postupka Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ica u Ministarstvu hrvatskih branitelja koji je objavljen 11.10.2019.godine ( KLASA: 112-01/19-06/3, URBROJ: 522-02/1-2-19-1)  u „Narodne novine“ broj 97/19.Sukladno članku 45. i članku 74.a stavku 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08,  34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15, 61/17, 70/19) i članku 22. stavku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 78/17, 89/19), Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice u Ministarstvu hrvatskih branitelja, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Javnog natječaja.
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljen 25.9.2019.
Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17 i 70/19), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 78/17), Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2019. godinu („Narodne novine“ broj: 73/19) te suglasnosti Ministarstva uprave KLASA: 112-02/19-01/546, UBROJ: 515-03-01-02/2-19-2 od 4.9.2019. godine za zapošljavanje prema klauzuli 2 za 1, Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Javnog natječaja.“
Javni natječaj za imenovanje glavnog/ne tajnika/ce Ministarstva hrvatskih branitelja, objavljen 13.9.2019
Sukladno članku 45. i članku 74.a stavku 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17 i 70/19) i članku 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 78/17), Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Javni natječaj za imenovanje glavnog/ne tajnika/ce Ministarstva hrvatskih branitelja, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Javnog natječaja.
Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo hrvatskih branitelja, 17.07.2019.
Ministarstvo hrvatskih branitelja poziva državne službenike, službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo hrvatskih branitelja. Svi detalji i potrebne informacije nalaze se u tekstu Poziva.