Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, 1.7.2015.

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (NN: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 01/15), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN: 74/10, 142/11 i 53/12) te Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2015. godinu (NN: 31/15),  Ministarstvo branitelja raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, a sve detalje i potrebne informacije za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Javnog natječaja.

Rok za prijave je 9.7.2015. godine.