Poziv na pisanu provjeru kandidatima čije su prijave ispunile formalne uvjete Oglasa objavljenog 1.12.2015.

Komisija za provedbu postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme poziva kandididate,  čije su prijave ispunile formalne uvjete Oglasa objavljenog 01.12.2015., na pisanu provjeru stručnog i radnog iskustva bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta, prema rasporedu u priloženom dokumentu.