Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice u Ministarstvu hrvatskih branitelja, objavljen 11.10.2019.

Sukladno članku 50.b Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) te članku 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 78/17 i 89/19) donesena je Odluka o djelomičnoj obustavi postupka Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ica u Ministarstvu hrvatskih branitelja koji je objavljen 11.10.2019.godine ( KLASA: 112-01/19-06/3, URBROJ: 522-02/1-2-19-1)  u „Narodne novine“ broj 97/19.Sukladno članku 45. i članku 74.a stavku 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08,  34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15, 61/17, 70/19) i članku 22. stavku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 78/17, 89/19), Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice u Ministarstvu hrvatskih branitelja, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Javnog natječaja.