Poziv kandidatima na razgovor, temeljem Javnog poziva objavljenog 2.5.2017.

Komisija za provedbu postupka prijma na Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, u Ministarstvo hrvatskih branitelja, temeljem Javnog poziva  objavljenog  2.5.2017.  poziva kandidate  na  razgovor.

Dokumenti