Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, 23.2.2015.

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15) i članku 2.Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 74/10, 142/11 i 53/12), te točki II., alineja 1. Odluke Vlade Republike Hrvatske o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 114/14), Ministarstvo branitelja raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, za radno mjesto višeg upravnog savjetnika u Upravi za pravne i stambene poslove, Sektoru za upravno-pravne poslove, Službi za zaštitu žrtava i sudionika rata.

Dokumenti