Javni natječaj za imenovanje glavnog/ne tajnika/ce Ministarstva hrvatskih branitelja, objavljen 13.9.2019

Sukladno članku 45. i članku 74.a stavku 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17 i 70/19) i članku 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 78/17), Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Javni natječaj za imenovanje glavnog/ne tajnika/ce Ministarstva hrvatskih branitelja, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Javnog natječaja.