Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo branitelja za 2016. godinu

Sukladno članku 3. stavku 3. i stavku 6. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/11) Ministarstvo branitelja objavljuje Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo branitelja za 2016. godinu.

Dokumenti