Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenica i privremeno povećanog opsega poslova, 1.12.2015.

 
Sukladno članku 61. stavku 6. Zakona o državnim službenicima (NN br: 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13,01/15) i Planu  prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2015. godinu, (NN br:  31/15) Ministarstvo branitelja raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenica i privremeno povećanog opsega poslova, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Oglasa.