Obavijest o završetku Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme Ministarstva branitelja, objavljenog dana 29.10.2014.

Obavještavamo kandidate koji su sudjelovali u Oglasu Ministarstva branitelja za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, radi privremeno povećanog opsega poslova, objavljenom dana 29.10.2014. godine, da je postupak odabira kandidata završen. Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme temeljem raspisanog Oglasa provela je postupak selekcije kandidata putem pisanog testiranja i intervjua. Osobe koje nisu ispunjavale formalne uvjete iz Oglasa, kao i one osobe koje nisu pristupile testiranju ili nisu uspjele preći prag na pisanom testiranju, o istome su obaviještene.

Od kandidata koji su na pisanom testiranju prošli bodovni prag, Komisija je tri kandidata sa najvećim brojem bodova za radna mjesta 1., 2. i 3. iz Oglasa te 5 kandidata sa najvećim brojem bodova za radno mjesto 4. iz Oglasa (obzirom su za isto tražena/e 2 izvršitelja/ice) pozvala na intervju te potom donijela odluku o izboru kandidata. Ovim putem zahvaljujemo svim kandidatima na uloženom trudu i interesu za zasnivanjem radnog odnosa u Ministarstvu branitelja te želimo mnogo uspjeha u daljnjem traženju zaposlenja.

KOMISIJA ZA PROVEDBU POSTUPKA PRIJMA
U DRŽAVNU SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME