Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljen 4.10.2017.

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), članku 2. i 3. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 61/17) i Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu ("Narodne novine" broj: 58/17) te očitovanju Ministarstva uprave KLASA: 112-02/17-01/1685, URBROJ: 515-04-01-02/9-17-2 OD 11.9.2017. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Javnog natječaja.