Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljen 24.11.2021. godine

„Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 78/17, 89/19) te suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-02/21-01/519, URBROJ: 514-08-01-02/02-21-02 od 30.9.2021. godine i Ministarstva financija KLASA: 100-01/21-01/65, URBROJ: 513-05-01-21-4 od 8.11.2021. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Javnog natječaja.“