„Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, objavljen 29.11.2021. godine“

„Sukladno članku 61. st. 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19) i temeljem suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-03/21-01/100, URBROJ: 514-08-01-02/05-21-02 od 12.10.2021. godine te suglasnosti Ministarstva financija KLASA: 100-01/21-01/149, URBROJ: 513-05-01-21-3 od 28.10.2021. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Oglasa.“