6. Što se smatra potpunom prijavom na javni natječaj ili oglas?

Potpunom prijavnom na javni natječaj ili oglas smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu javnog natječaja ili oglasa.