9. Imaju li državni službenici probni rad?

Za državne službenike primljene na neodređeno vrijeme probni rad traje 3 mjeseca, dok za državne službenike primljene na određeno vrijeme probni rad traje 2 mjeseca. Za osobe primljene redovitim postupkom (vježbenici) probni rad (vježbenički staž) traje 12 mjeseci.

Iznimno, ako je radno mjesto u državnom tijelu popunjeno premještajem službenika iz javne službe ili tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, takvom se službeniku neće odrediti probni rad.