4. Kako se provodi postupak selekcije kandidata pri zapošljavanju?

Postupak selekcije kandidata pri zapošljavanju provodi se temeljem Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, a sastoji se od testiranja, intervjua i psihološkog testiranja kandidata.

Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja stranog jezika i znanja rada na računalu ako je taj uvjet propisan za popunjavanje radnog mjesta.

Na intervju se potom pozivaju kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja (10 kandidata za svako radno mjesto), na kojem se utvrđuju znanja, sposobnosti, vještine, interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u državnoj službi te rezultati ostvareni u njihovom dosadašnjem radu.

Nakon provedenih intervjua, do 5 kandidata s rang liste upućuje se na psihološko testiranje pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.