17. Koje su zapreke za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji?

Pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima neće moći ostvariti osoba iz članka 101. stavaka 1.-3. i članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, ako joj je:
  • zadnji radni odnos prije prijave na javni natječaj ili oglas prestao temeljem izvršnog rješenja o: prestanku službe po sili zakona ili prestanku službe otkazom ili izvanrednom otkazu
  • radni odnos kod posljednjeg poslodavca prestao njenom krivnjom, i to u slučaju: redovitog otkaza ugovora o radu kada je otkazala ugovor o radu ili redovitog otkaza uvjetovanog njezinim skrivljenim ponašanjem ili izvanrednog otkaza, osim kada ugovor o radu izvanredno otkaže zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa.