5. Gdje se može vidjeti tko je primljen u državnu službu?

Rješenje o prijmu odabranog kandidata u državnu službu objavljuje se na mrežnoj stranici tijela koje je raspisalo javni natječaj ili oglas i Ministarstva uprave. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom roka od 8 dana od dana objave rješenja na mrežnoj stranici Ministarstva uprave, a kandidat koji je pristupio testiranju može izjaviti žalbu Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dostave rješenja.