3. Po čemu se razlikuju javni natječaj i oglas?

Zapošljavanje osobe putem javnog natječaja rezultira državnom službom na neodređeno vrijeme. Oglas se raspisuje zbog povećanog opsega poslova na određenom radnom mjestu ili radi zamjene dugotrajno odsutnog službenika te takvo zapošljavanje rezultira državnom službom na određeno vrijeme, dok traju poslovi čiji se opseg privremeno povećao odnosno do povratka odsutnog službenika. Iznimno, za potrebe rada na projektu koji se financira iz fondova ili programa Europske unije, osoba se može primiti u državnu službu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta.

Kod prijma u državnu službu na neodređeno vrijeme, žalba na rješenje o prijmu ima odgodni učinak dok kod prijma u državnu službu na određeno vrijeme, žalba na rješenje o prijmu ne odgađa izvršenje rješenja.