7. Što se smatra pravovremenom prijavom na javni natječaj ili oglas?

Pravovremenom prijavom na javni natječaj ili oglas smatra se prijava zaprimljena u Ministarstvu, neposredno ili putem pošte, u roku od osam dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, odnosno od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave. Pravovremena prijava je i ona koja je predana pošti u roku od osam dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, odnosno od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave.