Uprava za savjetodavnu, psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć

  • provodi Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija, organizira, koordinira i prati rad Centara za psihosocijalnu pomoć i organizira obilaske korisnika
  • provodi programe za poboljšanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, organizira sistematske preglede te prati zdravstveno stanje korisnika
  • putem ustrojenih Područnih jedinica pruža savjetodavnu, stručnu i primarnu pravnu pomoć i podršku braniteljskoj i stradalničkoj populaciji i članovima njihovih obitelji u ostvarivanju statusnih prava i prava iz programa koje provodi Ministarstvo, surađuje s  udrugama iz Domovinskog rata i  nadležnim institucijama na lokalnoj i županijskoj razini radi pružanja potpore u ostvarivanju prava korisnika, prati rad i međusobnu povezanost zadruga hrvatskih branitelja
  • provodi program medicinske, odnosno fizikalne rehabilitacije HRVI-a i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i program liječenja HRVI-a iz Domovinskog rata u hiperbaričnoj komori; posreduje i upućuje korisnike na ambulantno i bolničko liječenje radi poboljšanja njihovog zdravstvenog stanja, ublažavanja posljedica i sprječavanja pogoršanja funkcionalnog oštećenja organizma
  • organizira  znanstveno-istraživačke projekte radi predlaganja novih preventivnih  programa
  • u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova prati podatke o izvršenim samoubojstvima hrvatskih branitelja, vodi evidenciju i obavlja analizu, u svrhu izrade preventivnih programa; te u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo prati podatke o obolijevanju i smrtnosti među hrvatskim braniteljima
  • pruža stručnu pomoć u pitanjima iz područja psihosocijalnih i zdravstvenih programa namijenjenih korisnicima veteranskih centara i Doma hrvatskih veterana u Lipiku 


Sektor za savjetodavnu i psihosocijalnu pomoć

  • Područne jedinice Ministarstva u županijama i Gradu Zagrebu na razini odsjeka i pododsjeka i područne jedinice sa samostalnim izvršiteljem, koji surađuju sa Centrima za psihosocijalnu pomoć 


Sektor za poboljšanje kvalitete življenja i praćenje znanstveno-istraživačke djelatnosti