Ustrojstvo

Ustrojstvo

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja (NN 97/20) i Uredbom o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja (NN 68/2021) uređeno je unutarnje ustrojstvo Ministarstva hrvatskih branitelja.