Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskoga rata i članove njihovih obitelji

 • pruža pravnu i stručnu pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata u vezi s ostvarivanjem njihovih prava na temelju priznatog statusa HRVI-a iz Domovinskog rata
 • provodi postupak dodjele osobnih automobila HRVI-ima iz Domovinskog rata 100% I. skupine
 • provodi postupak vezan uz rješavanje zahtjeva za ortopedska pomagala
 • provodi postupak i pruža pravnu pomoć osobama koje pružaju njegu i pomoć HRVI-u 100% I. skupine
 • obavlja stručne poslove vezane uz sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom
 • provodi postupak dodjele financijske pomoći najugroženijim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji
 • pruža pravnu, savjetodavnu i stručnu pomoć članovima obitelji smrtno stradalog, umrloga i nestaloga hrvatskog branitelja u ostvarivanju i rješavanju njihovih statusnih i drugih prava
 • provodi postupak financiranja pripremnih tečajeva za upis hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, HRVI-a, djece smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djece HRVI-a i djece dragovoljaca na visoka učilišta
 • vodi poslove pogrebne skrbi o ekshumiranim hrvatskim braniteljima, umrlim hrvatskim braniteljima i HRVI-ima iz Domovinskog rata
 • organizira poslove vezane za zaštitu, čuvanje i održavanje Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskoga rata u Vukovaru
 • vodi poslove vezne uz obilježavanje mjesta masovnih grobnica, kao i sufinanciranja izgradnje spomen-obilježja
 • priprema i provodi aktivnosti usmjerene sufinanciranju umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu
 • organizira aktivnosti s nadležnim tijelima radi provođenja aktivnosti stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji s ciljem porasta njihove zaposlenosti, a vodeći se smjernicama aktivne politike zapošljavanja Republike Hrvatske
 • provodi obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima te održavanjem i organizacijom prigodnih programa i svečanosti
 • zaprima i obrađuje poticaje za dodjelu odlikovanja i priznanja te upućuje prijedloge za dodjelu Državnom povjereništvu za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske
 • surađuje s udrugama iz Domovinskog rata te prati programe rada i daje prijedloge za financiranje projekata, vodi podatke o pruženim financijskim potporama udrugama i obrađuje dostavljena izvješća
 • sudjeluje u izradi programskih i operativnih dokumenta u vezi s korištenjem sredstava strukturnih i investicijskih fondova te drugih međunarodnih i europskih instrumenata iz nadležnosti Ministarstva te utvrđuje programske prioritete za projektne cikluse korištenja sredstava i koordinira provedbu tih projekata


Sektor za skrb o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata

 • Služba za skrb o stradalnicima iz Domovinskog rata
  • Odjel za HRVI iz Domovinskog rata
  • Odjel za članove obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja 
 • Služba za očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata
 • Služba za planiranje i provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji 


Sektor za udruge iz Domovinskog rata, kontrolu i analizu projekata

 • Služba za udruge i obljetnice iz Domovinskog rata
 • Služba za kontrolu i analizu namjenskog utroška sredstava 


Sektor za strateško planiranje i EU projekte

 • Služba za strateško planiranje, programiranje, međunarodnu suradnju i EU projekte
 • Služba za provedbu, kontrolu i izvještavanje po EU projektima
  • Odjel za provedbu EU projekata
  • Odjel za kontrolu provedbe i izvještavanje po EU projektima