Djelokrug

Ministarstvo hrvatskih branitelja obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanja pravnog položaja te druga pitanja (osim onih poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava) sljedećih kategorija:

 • hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i mirnodopskih vojnih invalida
 • razvojačenih branitelja
 • hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • članova obitelji poginuloga, smrtno stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • mirnodopskih i civilnih invalida Domovinskog rata
 • ratnih vojnih invalida, sudionika, mirnodopskih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata te članova njihovih obitelji
 • osoba stradalih na obavljanju obvezne vojne službe od 15. svibnja 1945. god. do 17. kolovoza 1990. god. i članova njihovih obitelji

 

Ministarstvo obavlja i stručne poslove usmjerene:

 • promicanju vrijednosti Domovinskog rata i očuvanju digniteta njegovih sudionika i stradalnika
 • unaprjeđenju opsega sveobuhvatne skrbi
 • poticanju zakonskih projekata u cilju poboljšanja kvalitete življenja
 • povećanju stupnja obrazovanja i konkurentnosti hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji
 • upoznavanju šire javnosti sa svim značajnim događajima i mjestima iz Domovinskog rata

 

U djelokrugu Ministarstva obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na:

 • traženje nestalih osoba iz Domovinskog rata
 • organizaciju ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica na području Republike Hrvatske
 • prikupljanje i obradu podataka o ekshumiranim žrtvama u cilju identifikacije
 • organizaciju identifikacije posmrtnih ostataka žrtava i njihovu sahranu
 • očuvanje spomena na žrtve Drugog svjetskog rata i poraća