Glavno tajništvo

Glavno tajništvo

 • poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu te tehnički usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva
 • sudjeluje u izradi Strateškog plana Ministarstva
 • daje stručno mišljenje na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa, te ugovora i sporazuma u predmetima koji nisu u djelokrugu rada drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva
 • prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa
 • skrbi o planiranju, razvoju i upravljanju ljudskim potencijalima, izrađuje i provodi planove stručnog usavršavanja i osposobljavanja ljudskih potencijala
 • obavlja stručne poslove vezane za ostvarivanje prava njegovatelja na mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 • obavlja stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa, te na izradu mišljenja i očitovanja o načinu primjene propisa kojima se uređuju prava pripadnika braniteljske i stradalničke populacije iz djelokruga Ministarstva
 • obavlja stručne poslove vezane uz postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja propisa
 • osigurava i nadzire rad informacijskog sustava i predlaže mjere za unaprjeđenje
 • obavlja poslove iz područja tajnosti podataka i informacijske sigurnosti te poslove civilnih obrambenih priprema
 • nadzire i usklađuje provođenje mjera cjelovite zaštite osoba, imovine i objekata Ministarstva
 • obavlja poslove iz područja uredskog poslovanjaSektor za organizacijske poslove i ljudske potencijale


Sektor za organizacijske poslove i ljudske potencijale

 • Služba za organizacijske i radno-pravne poslove
 • Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima 


Sektor za normativnu djelatnost

Služba za sigurnosne poslove, uredsko poslovanje, zaštitu na radu i tehničke poslove

 • Odjel za sigurnosne poslove i uredsko poslovanje
 • Odjel za zaštitu na radu i tehničke poslove 


Služba za analitiku i informatizaciju