Ustrojstvo

Ustrojstvo

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja (NN 108/17) uređeno je unutarnje ustrojstvo Ministarstva hrvatskih branitelja.