Pomoćnici ministra

  • Dinko Tandara, pomoćnik ministra
  • Stjepan Sučić, pomoćnik ministra