Pokop

Pokop uz vojne počasti

Poginuli hrvatski branitelji nakon ekshumacije i identifikacije, kao i umrli hrvatski ratni vojni invalidi i branitelji, imaju pravo na pokop uz vojne počasti.

Dodatne informacije možete pronaći na Središnjem državnom portalu u temi
Pokop uz vojne počasti.
 

Uređenje groba s nadgrobnim spomenikom

Smrtno stradali hrvatski branitelji i umrli hrvatski ratni vojni invalidi imaju pravo na plaćene troškove uređenja groba s nadgrobnim spomenikom.

Dodatne informacije možete pronaći na Središnjem državnom portalu u temi
Uređenje groba s nadgrobnim spomenikom.
 

Obilježavanje mjesta masovnih grobnica

Mjesta masovnih grobnica obilježavaju se sukladno Zakonu o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata, poradi trajnog očuvanja uspomene na žrtve iz Domovinskog rata stradale tijekom agresije na Republiku Hrvatsku. Zakonom su uređena pitanja od značaja za utvrđivanje mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata i njihovo dostojno obilježavanje. Sva mjesta masovnih grobnica obilježavaju se postavljanjem jednakog spomen-obilježja koje je rad akademskog kipara Slavomira Drinkovića.

Ministarstvo branitelja ima zakonsku obvezu donijeti godišnji plan obilježavanja mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata na temelju Programa obilježavanja koji donosi Vlada RH na prijedlog ministarstva.
 

Spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu

Ministarstvo branitelja sufinancira projekata izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu od 2008. godine, sukladno raspoloživim sredstvima u Državnom proračunu. Financijska potpora dodjeljuje se udrugama iz Domovinskog rata na lokalnoj ili regionalnoj razini koje samostalno ili u partnerskom odnosu s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno drugim pravnim subjektom pristupaju izradi, postavljanju ili uređenju spomen-obilježja na području Republike Hrvatske. Pravo na sufinanciranje projekata izgradnje spomen-obilježja ostvaruje se isključivo kroz javni poziv.

Spomen-obilježje žrtvama stradalim u Domovinskom ratu na području Republike Hrvatske čija će izgradnja odnosno postavljanje ili uređenje biti sufinancirana sredstvima Državnog proračuna su:
 
 • arhitektonsko, kiparsko ili drugo djelo, reljef, spomen-ploča, spomenik, građevina ili drugi objekt, sve primjerene estetske vrijednosti za koje je rješenje dobiveno u postupku javnog arhitektonskog, arhitektonsko-urbanističkog ili arhitektonsko-kiparskog natječaja
  • pripremni radovi za izgradnju spomenika:
  • program natječaja (urbanistički, likovni, konzervatorski, prostorni, vremenski)
  • predračun Provoditelja natječaja (područna Društva arhitekata, Udruženje hrvatskih arhitekata, likovna udruga i drugi) za provedbu natječaja
 • predračun troškova izrade projektne dokumentacije i nadzora
 • stroj, prijevozno sredstvo, vojna tehnika i slično, koje je izvan redovne uporabe a koje se postavlja u prostor
 • spomen-soba ili spomen-kuća čije je rješenje dobiveno u postupku arhitektonskog natječaja za unutarnje uređenje sobe ili kuće
 • spomen-područje čije je rješenje dobiveno u postupku urbanističkog, arhitektonskog, krajobraznog i skulptorskog natječaja.

Spomen-obilježja čija će izgradnja biti sufinancirana sredstvima Državnog proračuna ne smiju sadržavati značenje ili neko drugo obilježje u suprotnosti s ustavnim načelima i demokratskim opredjeljenjima Republike Hrvatske.

Za odlučivanje o dodjeli sredstava sufinanciranja imenuje se Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Ministarstva te vanjskih stručnjaka arhitektonske i likovne struke. Povjerenstvo razmatra pravovremeno pristigle i potpune zahtjeve za sufinanciranje, vodeći pri tome računa o ocjeni estetskih vrijednosti svakog projekta ponaosob. Prednost u odobravanju sredstava sufinanciranja izgradnje spomen-obilježja imaju oni projekti na područjima lokalne ili područne (regionalne) samouprave u kojima nema izgrađenog spomenika odnosno oni projekti koji su vezani za određene događaje, osobe ili postrojbe iz Domovinskog rata za koje do danas nije izgrađeno spomen-obilježje.

Zahtjev za sufinanciranje izgradnje jednog spomen-obilježja na području Republike Hrvatske, po objavljenom javnom pozivu, mogu podnijeti Udruge iz Domovinskog rata koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
 
 • registrirane su u Republici Hrvatskoj i djeluju na području Republike Hrvatske najmanje jednu godinu te imaju uredno financijsko poslovanje
 • provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice i očuvanja održivog razvoja
 • svojim programima, kao i svojom sveukupnom djelatnošću promiču ostvarenje najviših vrednota ustavnog poretka i čuvaju moralni dignitet hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Republike Hrvatske od velikosrpske agresije.

Ukoliko je nositelj izgradnje spomen-obilježja jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili drugi pravni subjekt, udruga iz Domovinskog rata mora dokazati svojstvo partnera u projektu izgradnje spomen-obilježja kroz Sporazum o suradnji ili drugi odgovarajući pravni akt.