5. Kako se dolazi do informacija o lokacijama prikrivenih grobnica?

Saznanja o nestalim osobama i mjestima prikrivenih grobnica prikupljaju se iz svih raspoloživih izvora:

 

  • nadležnih tijela Republike Hrvatske,
 
  • pregovora s drugim državama (Republika Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora),
 
  • međunarodnih i nevladinih organizacija te
 
  • građana.

 
Kako bi se olakšala dojava saznanja o nestalim osobama i prikrivenim grobnicama, uveden je dodatni mehanizam – telefonska linija za anonimne dojave pozivnog broja 072/111-111