Stambeno zbrinjavanje

Ministarstvo hrvatskih branitelja provodi stambeno zbrinjavanja članova obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskoga branitelja i HRVI iz Domovinskoga rata, zaprima u postupak njihove zahtjeve za dodjelu stana i kredita te donosi u upravnom postupku konačna rješenja o pravu na dodjelu stana i stambenog kredita.
 
 
Kako predati zahtjev za stambeno zbrinjavanje/stambeni kredit?
1. Popuniti zahtjev „ZAHTJEV ZA DODJELU STAMBENOG KREDITA“ koji se nalazi na linku

2. Zahtjevu priložiti dokumentaciju ( popis potrebne dokumentacije je sastavni dio zahtjeva)

3. Predati ga u MHB, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb