Pokop

Ukop uz vojne počasti

Pravo na ukop i vojne počasti imaju:

  • smrtno stradali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata iz članka 6. stavka 1. točke a) i b) Zakona nakon ekshumacije i identifikacije
  • umrli hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata
  • umrli hrvatski branitelji iz Domovinskog rata.

Ministarstvo hrvatskih branitelja snosi troškove prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka uz odavanje vojne počasti ako obitelj pravodobno obavijesti nadležno prvostupanjsko tijelo o ukopu, odnosno nadležni upravni odjel u županiji ili Gradu Zagrebu (Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom) prema prebivalištu pokojnika, te koji će po zaprimanju zahtjeva izdati narudžbenice za pokriće troškova u Pravilnikom propisanom iznosu.

Popis i kontaktne podatke upravnih odjela u županijama možete pronaći na stranici Hrvatske zajednice županija.


Dodatne informacije možete pronaći na Središnjem državnom portalu u temi Ukop uz vojne počasti

LETAK