Žrtve II. svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

Opće informacije o žrtvama Drugog svjetskog rata i žrtvama poslijeratnog razdoblja

Sukladno međunarodnom humanitarnom pravu, Ženevskoj konvenciji, Rezoluciji 1481 o međunarodnoj osudi zločina totalitarnih komunističkih poredaka, Rezoluciji Europskog parlamenta o europskoj savjesti i totalitarizmu, kao i stajalištu Republike Hrvatske da vojne i civilne osobe koje su zbog ratnog djelovanja u Drugom svjetskom ratu i u poslijeratnom razdoblju izgubile život imaju pravo na dostojno vječno počivalište, Republika Hrvatska donijela je Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.

Za njegovo provođenje zadužena je Uprava za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja.
 

Ako posjedujete informacije o žrtvama Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, svoja saznanja možete dojaviti putem:

 • anonimnog telefona 072/111-111
 • telefona Uprave za zatočene i nestale 01/2308-759
 • telefaksa Uprave za zatočene i nestale 01/6195-951
 • osobno u Upravi za zatočene i nestale (Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb)
 

Korisne informacije

1. Što u slučajevima žrtava stradalih od strane komunističkog režima na području Republike Hrvatske i u inozemstvu?

Ministarstvo hrvatskih branitelja će:

 • Prikupiti i obraditi podatke i arhivske građe o žrtvama

 • Istražiti groblja u suradnji s relevantnim subjektima

 • Utvrditi broj posmrtnih ostataka u pronađenim grobnicama

 • Urediti pronađena groblja i njihove pristupne putove, postaviti natpise na uređena groblja i provoditi nadzor nad njihovim održavanjem

 • Evidentirati sva utvrđena groblja

2. U kojim se slučajevima poduzima ekshumacija i premještaj posmrtnih ostataka?
 • U slučajevima kad je to u javnom interesu

 • U slučajevima kad su posmrtni ostaci pronađeni prilikom infrastrukturnih, urbanističkih, arheoloških, speleoloških i drugih poslova i radova

3. U kojim će se slučajevima provoditi identifikacija posmrtnih ostataka žrtava?
 • S obzirom na protok vremena, u većini slučajeva će se provoditi identifikacija prema okolnostima događaja koji su prethodili stradavanju (temeljem dostupnih pisanih i usmenih izvora te materijalnih dokaza pronađenih prilikom iskopavanja)

 • Identifikacija analizom DNA provodit će se u slučajevima kada to zatraže nadležna županijska državna odvjetništva

 • Identifikacija analizom DNA može se provesti na zahtjev obitelji, ali u tom slučaju troškove identifikacije snosi obitelj

4. U kojim se okolnostima i na koji način može provesti ekshumacija posmrtnih ostataka na zahtjev obitelji žrtava?
 • Obitelj treba podnijeti zahtjev za ekshumacijom i prijenosom posmrtnih ostataka Ministarstvu hrvatskih branitelja, a Ministarstvo može dopustiti ekshumaciju i prijenos posmrtnih ostataka samo kada su oni pokopani u pojedinačnoj grobnici i/ili kada je moguća njihova nesporna identifikacija
5. Što je s posmrtnim ostacima vojnika i osoba s područja Republike Hrvatske, poginulih u Drugom svjetskom ratu ili umrlih u Drugom svjetskom ratu u inozemstvu?
 • Ustanovit će se evidencija hrvatskih vojnih groblja u inozemstvu

 • Temeljem međudržavnih ugovora, skrbit će se o hrvatskim vojnim grobljima u inozemstvu

 • Na prijedlog Povjerenstva za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, moguće je inicirati zaključenje ugovora s državama s kojima to do sada nije učinjeno

6. Kakav je postupak prema posmrtnim ostacima pripadnika stranih oružanih sila koji se pronađu na području Republike Hrvatske?
 • Ministarstvo obavještava njihovu matičnu državu putem ministarstva nadležnog za vanjske poslove

 • Na zahtjev matične države Ministarstvo će dopustiti ekshumaciju i prijenos posmrtnih ostataka u matičnu državu ili uređenje vojnog groblja na području novootkrivenog groblja ili ekshumaciju i premještaj posmrtnih ostataka na drugo mjesto


 

7. S kojim državama Republika Hrvatska ima zaključene međudržavne ugovore/sporazume?
 • Saveznom Republikom Njemačkom

 • Talijanskom Republikom

 • Republikom Slovenijom

8. Na koji će način Ministarstvo hrvatskih branitelja skrbiti o utvrđenim vojnim grobljima, grobljima žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja?
 • Uređenjem novo-otkrivenih groblja, ali i njihovim obilježavanjem postavljanjem jedinstvenog obilježja na utvrđena groblja

 • Utvrđivanjem groblja od iznimne kulturno-povijesne vrijednosti

 • Vođenjem evidencije o grobljima

 • Nadzorom nad obvezom održavanja groblja koja je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave i Grada Zagreba