15. Prema kojim se kriterijima određuje redoslijed ekshumacija?

U procesu ekshumacija, prioritet imaju sljedeće lokacije:
 

  • lokacije na kojima su ugroženi posmrtni ostaci (posmrtni ostaci na površini i slično)
 
  • lokacije čiju ekshumaciju, zbog potreba istrage, nalažu pravosudna tijela
 
  • neregistrirane masovne i pojedinačne grobnice
 

Budući u postupku ekshumacije sudjeluju nadležna tijela (MUP i pravosudna tijela) prema mjesnoj nadležnosti na razini županije, prioritet imaju one ekshumacije za koje postoji kritična količina informacija za jednu županiju.