Osobe koje su bile u neprijateljskom zatočeništvu

Uprava za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja prikuplja, obrađuje i vodi Evidenciju o osobama koje su bile zatočene u neprijateljskim logorima tijekom Domovinskog rata te izdaje uvjerenja o činjenici boravka u neprijateljskom zatočeništvu.

Osobe koje se vode u Evidenciji o osobama koje su bile zatočene u neprijateljskim logorima tijekom Domovinskog rata, uvjerenja mogu podići:
 
  • osobno u prostorijama Uprave za zatočene i nestale: Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb.

Također, osobe mogu podnijeti pisani zahtjev za izdavanje uvjerenja adresiran na Upravu za zatočene i nestale, putem:
  • telefaksa Uprave za zatočene i nestale: + 385 1 6195-951
 
  • elektroničke pošte: ivona.paltrinieri@branitelji.hr te uznDr@branitelji.hr
 
  • redovne pošte na adresu Uprave za zatočene i nestale, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb


U zahtjevu za izdavanje uvjerenja, potrebno je navesti:
 
  • pune osobne podatke (ime, ime oca, prezime, datum i mjesto rođenja),
 
  • podatke o zatočeništvu (datum zarobljavanja, datum razmjene, mjesto/a zatočenja) te
 
  • adresu na koju je podnositelju zahtjeva potrebno dostaviti uvjerenje.