Istraživanje pobola i smrtnosti hrvatskih branitelja

Slika /slike/sistematski.jpg

Ministarstvo branitelja je u lipnju 2012. godine s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo potpisalo Sporazum o provođenju znanstveno-istraživačkog projekta "Praćenje pobola i smrtnosti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji".

Završena je prva faza projekta u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u kojoj je uspoređena smrtnost hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata sa smrtnosti u općoj populaciji. Prema dostupnim podacima od 1998. do 2010. godine umrlo je 24.249 hrvatskih branitelja (4,84%).

Preliminarni rezultati ukazuju kako je najveći broj preminulih osoba umro od novotvorina (tumora), potom slijede preminuli od bolesti cirkulacijskog sustava (infarkt, moždani udar i sl.), te od posljedica ozljeda, trovanja i drugih sličnih uzroka. Prema postojećim podacima primarni uzrok smrtnosti u općoj populaciji u Republici Hrvatskoj su bolesti cirkulacijskog i krvožilnog sustava, dok su prema gore navedenim preliminarnim rezultatima primarni uzrok smrtnosti u populaciji hrvatskih branitelja novotvorine (tumori).

Konačna usporedba s podacima iz opće populacije pokazati će može li se govoriti o značajnom porastu pojave tumora među braniteljskom populacijom. Budući da se radi o vrlo opsežnim bazama podataka (501.701 hrvatski branitelj) još uvijek je u tijeku druga faza projekta u kojoj se uspoređuje pobol hrvatskih branitelja u odnosu na opću populaciju.
Pobol se prati prema hospitalnom liječenju. Očekujemo da će se dobivanjem cjelovitih rezultata dobiti dijagnoza po međunarodnoj klasifikaciji bolesti (MKB10) za oboljele branitelje te usporedba bolesti od kojih boluje opća populacija u usporedbi s populacijom branitelja, broj bolničkih liječenja po godinama te usporedba dobi bolesnika. Prema dobivenim rezultatima predložit će se preventivni pristup u ovoj populaciji kroz sustav sistematskih pregleda, promoviranje ciljanih pretraga te ciljani probir za bolesti s najvećom smrtnosti.

U okviru Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata razvili smo cjeloviti sustav psihosocijalne i zdravstvene skrbi te kroz djelovanje centara za psihosocijalnu pomoć na županijskoj razini, regionalnih centara za psihotraumu i Centra za krizna stanja, nastojimo osigurati kontinuiranu psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć. 

Ministarstvo hrvatskih branitelja je 2016. godine pokrenulo pilot projekt Program preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na području Vukovarsko-srijemske županije u razdoblju od listopada do kraja prosinca 2016. godine, tijekom kojeg su pregledana 823 hrvatska branitelja.

Sukladno podacima o zdravstvenom stanju osoba koje su pristupile preventivnom sistematskom pregledu i preporukama koje je Hrvatski zavod za javno zdravstvo dostavio u Izvješću o rezultatima provedbe Programa, s organizacijom preventivnih sistematskih pregleda nastavilo se i u 2017., 2018. i 2019. godini u svim županija Republike Hrvatske.

Preventivni sistematski pregledi provode se u 29 općih i županijskih bolnica, kliničkih bolnica i kliničkih bolničkih centara.
 
  •          2016. godine 823 hrvatska branitelja pristupila su preventivnom sistematskom pregledu                                                                                             –  pilot projekt u Vukovarsko-srijemskoj županiji
 
  •          2017. godine 17.479 hrvatskih branitelja pristupilo je preventivnom sistematskom pregledu
 
  •          2018. godine 21.670 hrvatskih branitelja pristupilo je preventivnom sistematskom pregledu
 
  •          2019. godine 21.066 hrvatskih branitelja pristupilo je preventivnom sistematskom pregledu


Ukupno je, od 2016. godine, preventivni sistematski pregled obavilo 61.098 hrvatskih branitelja.


Poseban naglasak stavljen je na potrebu informiranja hrvatskih branitelja o važnosti brige za vlastito zdravlje, rano otkrivanje bolesti i što raniji početak liječenja.
Ministarstvo hrvatskih branitelja je tijekom tri godine provedbe uputilo oko 215.000 pisanih poziva na adrese hrvatskih te ih pozvalo da se odazovu pregledu radi očuvanja, unapređenja i kontrole svog zdravlja.

HZJZ vodi bazu podataka o zdravstvenom stanju hrvatskih branitelja koji su obavili preventivni sistematski pregled te Ministarstvu hrvatskih branitelja redovito dostavlja izvješća s analizom dobivenih podataka iz kojih možemo pratiti bolesti od kojih pobolijeva najveći broj hrvatskih branitelja.

Sustavno prikupljanje podatka o provedenim preventivnim sistematskim pregledima i njihova obrada omogućava daljnji razvoj preventivnih programa za izdvojene rizične skupine.

Hrvatski branitelji su po završenom preventivnom sistematskom pregledu dobili određene preporuke: 20.551 hrvatskih branitelja odnosno njih 44,9% koji su se odazvali na pregled dobilo je preporuku provođenja dodatnih dijagnostičkih pretraga.
Preporuku pregleda, kontrole ili daljnjeg tretmana specijaliste dobilo je 23.012 hrvatskih branitelja odnosno 50,2% onih koji su se odazvali na sistematski pregled, dok je kod 3.787 ili 8,3% hrvatskih branitelja koji su se odazvali na pregled branitelja utvrđeno da nije potreban daljnji dijagnostički postupak.

U ožujku 2020. su potpisani sporazumi s 32 zdravstvene ustanove koje obavljaju preventivne sistematske preglede hrvatskih branitelja.