Istaknute teme

Dom hrvatskih veterana
Dom hrvatskih veterana je ustanova koja postavlja standard kvalitete u pružanju sveobuhvatne skrbi hrvatskim braniteljima, članovima njihovih obitelji te civilnim žrtvama Domovinskog rata vrednujući njihove žrtve i postignuća u obrani Domovine.
Evidencija o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama
Braniteljska socijalno-radna zadruga osniva se radi ostvarivanja psihosocijalnog osnaživanja, zdravstvene rehabilitacije, reintegracije njezinih članova u društvo te uključivanja u radne i gospodarske procese članova s umanjenom radnom sposobnošću te nezaposlenih osoba.
Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Osnivačka prava i dužnosti u ime Republike Hrvatske obavlja Vlada Republike Hrvatske. Fond je po svojoj naravi otvoreni investicijski fond i nema status pravne osobe. Fondom upravlja društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.
Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći
Ministarstvo hrvatskih branitelja sustavno provodi Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata i mirovnih misija.
Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja
Ministarstvo hrvatskih branitelja provodi Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2018. do 2020. godine
Istraživanje pobola i smrtnosti hrvatskih branitelja
Ministarstvo branitelja je u lipnju 2012. godine s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo potpisalo Sporazum o provođenju znanstveno-istraživačkog projekta "Praćenje pobola i smrtnosti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji".
Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar

S ciljem očuvanja sjećanja na Vukovar i Domovinski rat, Ministarstvo branitelja pokrenulo je projekt Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" - mjesto na kojemu se na moderan, suvremen i dostojanstven način uči nove generacije o vrijednostima Domovinskog rata.

Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru
Zaključkom Vlade Republike Hrvatske iz travnja 1998. godine osnovan je Operativni stožer za ekshumacije, identifikacije i pokope žrtava iz masovne grobnice na Novom groblju u Vukovaru.