Istaknute teme

Veteranski centri u Republici Hrvatskoj
U veteranskom centru se na jednom mjestu osigurava provedba programa koji obuhvaćaju rehabilitacijske, sportske i rekreacijske, kulturne i društvene aktivnosti na kojima će gostovati predavači iz različitih područja i umjetnici
Dom hrvatskih veterana
Dom hrvatskih veterana je ustanova koja postavlja standard kvalitete u pružanju sveobuhvatne skrbi hrvatskim braniteljima, članovima njihovih obitelji te civilnim žrtvama Domovinskog rata vrednujući njihove žrtve i postignuća u obrani Domovine.
Evidencija o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama
Braniteljska socijalno-radna zadruga osniva se radi ostvarivanja psihosocijalnog osnaživanja, zdravstvene rehabilitacije, reintegracije njezinih članova u društvo te uključivanja u radne i gospodarske procese članova s umanjenom radnom sposobnošću te nezaposlenih osoba.
Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Osnivačka prava i dužnosti u ime Republike Hrvatske obavlja Vlada Republike Hrvatske. Fond je po svojoj naravi otvoreni investicijski fond i nema status pravne osobe. Fondom upravlja društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.
Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći
Ministarstvo hrvatskih branitelja sustavno provodi Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata i mirovnih misija.
Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja
Ministarstvo hrvatskih branitelja provodi Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2024. do 2027. godine
Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar

Javna ustanova Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar osnovana je Uredbom Vlade Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. svibnja 2013. godine. Osnivač Javne ustanove je Republika Hrvatska, a u ime osnivača osnivačka prava obavlja Ministarstvo hrvatskih branitelja.

Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru
Zaključkom Vlade Republike Hrvatske iz travnja 1998. godine osnovan je Operativni stožer za ekshumacije, identifikacije i pokope žrtava iz masovne grobnice na Novom groblju u Vukovaru.