Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći

Slika /slike/zdravlje.jpg

Ministarstvo hrvatskih branitelja sustavno provodi Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata i mirovnih misija.

Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata i mirovnih misija podrazumijeva psihosocijalnu i zdravstvenu skrb za sudionike i stradalnike Domovinskog rata, a osnovni dugoročni cilj Nacionalnog programa je podizanje opće kvalitete življenja i podupiranje potpune psihosocijalne reintegracije svih sudionika i stradalnika rata na području cijele Republike Hrvatske, kao i sudionika Drugog svjetskog rata, vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata i članova njihovih obitelji te osoba stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru misija UN-a, NATO-o misija i misija EU i članova njihovih obitelji.

Županijska razina

Na lokalnoj (županijskoj) razini Program se provodi u 21 županiji, gdje pri županijskim središtima djeluju centri za psihosocijalnu pomoć. U centrima se svakodnevno provodi psihosocijalno savjetovanje (s naglaskom na ublažavanje posljedica traumatskog iskustva, olakšavanje prilagodbe novonastalim situacijama te postizanje socijalne promjene s ciljem poboljšanja životnih uvjeta). Uz psihosocijalnu potporu korisnicima se pruža i pravna pomoć koja se odnosi prvenstveno na postupak ostvarivanja prava koja proizlaze iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, kao i informiranje o programima i projektima koje provodi Ministarstvo hrvatskih branitelja. Nadalje, po ukazanoj potrebi organizirani su i klubovi branitelja, bračni i obiteljski tretmani te dječje radionice. U sklopu centara angažirani su stručnjaci različitih profila - psiholozi, socijalni radnici, psihijatri, pravnici te ostali stručnjaci društveno-humanističkog usmjerenja koji savjetodavnu pomoć i psihosocijalnu podršku stradalnicima pružaju stacionarno (organizirana dežurstva u prostorijama centara) i mobilno (kroz posjete domu i obitelji korisnika).
 

Regionalna i nacionalna razina

Nacionalni program je osim na županijskoj organiziran i na regionalnoj i nacionalnoj razini. Na regionalnoj razini sustav zdravstvene skrbi za korisnike programa organiziran je kroz tri regionalna centra za psihotraumu, dok je na nacionalnoj razini formiran Nacionalni centar za psihotraumu.
 

Regionalni centri

Regionalni centri za psihotraumu provode dijagnosticiranje i liječenje ratom traumatiziranih osoba najsuvremenijim postupcima i metodama liječenja, razvijaju visoko diferentne dijagnostičke postupke liječenja, provode istraživanja u području dijagnosticiranja i tretmana ratom uzrokovanih psihičkih trauma, kao i potrebne analize s ciljem dugoročnog poboljšanja zdravlja i kvalitete življenja ciljnih skupina.
 

Nacionalni centar

Nacionalni centar za psihotraumu osmišljen je kao zaseban odjel za pružanje zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata na nacionalnoj razini. Njegova osnovna misija je unaprjeđivanje kliničke i psihosocijalne skrbi o braniteljima i stradalnicima kroz: istraživanja, edukacije, znanstvena usavršavanja i efikasnije uspostavljanje dijagnoza i liječenja PTSP-a i drugih poremećaja vezanih uz ratnu traumu. Centar je organiziran kao klinički odjel s dnevnom bolnicom (pružanje psihijatrijske pomoći s posebnim naglaskom na pomoć u prevenciji samoubojstava hrvatskih branitelja uključivanjem korisnika u različite terapijske programe) i centar za znanstveno-istraživačke projekte (osnovan kao centar izvrsnosti za istraživanje, obrazovanje o prevenciji, razumijevanju i liječenju PTSP-a).