Dom hrvatskih veterana

Slika /AM2017/DHV/DHV.jpg

Dom hrvatskih veterana je ustanova koja postavlja standard kvalitete u pružanju sveobuhvatne skrbi hrvatskim braniteljima, članovima njihovih obitelji te civilnim žrtvama Domovinskog rata vrednujući njihove žrtve i postignuća u obrani Domovine.

S ciljem očuvanja stečevina i ublažavanje negativnih posljedica Domovinskog rata Ministarstvo hrvatskih branitelja osnovalo je Dom hrvatskih veterana, modernu rehabilitacijsku ustanovu koja postavlja standard kvalitete u pružanju sveobuhvatne skrbi hrvatskim braniteljima, članovima njihovih obitelji te civilnim žrtvama Domovinskog rata vrednujući njihove žrtve i postignuća u obrani Domovine. Prvi izgrađeni Dom hrvatskih veterana nalazi se u Lipiku, gradiću u srcu zapadne Slavonije, prvom oslobođenom gradu u Domovinskom ratu tijekom kojeg je pretrpio ogromna razaranja.

Multidisciplinarnim djelovanjem stručnjaka iz biomedicinskog i društveno-humanističkog djelovanja korisnicima je na jednom mjestu omogućena potpunija društvena uključenost, usvajanje novih znanja i vještina, jačanje samopouzdanja i samopoštovanja,veći stupanj samostalnosti te jačanje osobnih potencijala. Time se direktno doprinosi kvaliteti života korisnika pružanjem psihosocijalne preventivne i zdravstvene skrbi i savjetovanja te poticanjem rada braniteljskih socijalno-radnih zadruga i konkurentnosti hrvatskih branitelja na tržištu rada. 

Dom hrvatskih veterana pruža usluge smještaja ili boravka, a potencijalni korisnici usluga mogu biti hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, članovi obitelji smrtno stradalog, nestalog ili umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, članovi obitelji umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, osobe stradale u obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija, stradali pirotehničari i članovi obitelji stradalih pirotehničara. Kada je korisnik hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata I. skupine koji koristi usluge osobe za pružanje njege i pomoći-njegovatelja, pravo na korištenje usluga Doma zajedno s korisnikom može ostvariti i njegovatelj.

U Domu hrvatskih veterana u Lipiku koriste se usluge koje su specifične samo za ovakav tip preventivno rehabilitacijske ustanove i to socijalna usluga savjetovanja i pomaganja, psihosocijalna podrška, kineziterapija, sport osoba s invaliditetom, sportska rekreacija, preventivne zdravstvene aktivnosti, psihoedukacije, grupna podrška, radna terapija, resocijalizacija korisnika kroz društvene i sportske aktivnosti, edukacija s ciljem stjecanja novih vještina, navika i znanja te korištenje bazena u specijalnoj bolnici Lipik koja se nalazi nasuprot Domu.

Ministar  hrvatskih branitelja Tomo Medved istaknuo je svoje zadovoljstvo stavljanjem u funkciju prvog Doma hrvatskih veterana: „To je jedan od koraka koje provodi Ministarstvo hrvatskih branitelja u cilju osnaživanja i potpore stradalničkoj populaciji iz Domovinskog rata. Redovito se provodi ocjenjivanje i uvažavajući ocjenu korisnika nakon usluge koju su imali u Domu pronalazimo i druge modalitete kako bismo sadržaje još više približili korisnicima“, istaknuo je predstavljajući ovaj projekt.

Video: Dom hrvatskih veterana u Lipiku