Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja

Ministarstvo hrvatskih branitelja provodi Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2024. do 2027. godine

Ministarstvo hrvatskih branitelja provodi Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2024. do 2027. godine koji je namijenjen nezaposlenim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, nezaposlenoj djeci smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlenoj djeci dragovoljaca i nezaposlenoj djeci hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata.

Cilj Programa je poboljšati njihov pristup tržištu rada i konkurentnost te tako utjecati na stvaranje uvjeta za što uspješnije socijalno uključivanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

Program predstavlja kombinaciju ciljanih mjera aktivne politike zapošljavanja i aktivnosti usmjerenih stvaranju uvjeta za lakše i brže uključivanje na tržište rada, stjecanje obrazovanja i radnog iskustva, kao i pružanja podrške u ponovnoj aktivaciji braniteljsko-stradalničke populacije s otežanim pristupom tržištu rada.

Zahtjevi za korištenje mjera Programa zaprimaju se u Ministarstvu hrvatskih branitelja isključivo na temelju javnih poziva kojima se utvrđuju uvjeti korištenja svake pojedine mjere i obvezna dokumentacija potrebna za podnošenje zahtjeva. Javni pozivi objavljuju se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja u dijelu Aktualni javni pozivi.