Evidencija o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama

Slika /MHB MEDVED/2019/Evidencija o braniteljsko-socijalnim zadrugama/Evidencija - braniteljsko-socijalne zadruge.jpg

Braniteljska socijalno-radna zadruga osniva se radi ostvarivanja psihosocijalnog osnaživanja, zdravstvene rehabilitacije, reintegracije njezinih članova u društvo te uključivanja u radne i gospodarske procese članova s umanjenom radnom sposobnošću te nezaposlenih osoba.

Braniteljska socijalno-radna zadruga osniva se sukladno člancima 154.-156. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) radi ostvarivanja psihosocijalnog osnaživanja, zdravstvene rehabilitacije, reintegracije njezinih članova u društvo te uključivanja u radne i gospodarske procese članova s umanjenom radnom sposobnošću te nezaposlenih osoba.
 
Osim obavljanja socijalno-radnih aktivnosti, braniteljsku socijalno-radnu zadrugu karakterizira i specifično članstvo koje čini najmanje dvije trećine osnivača ili članova koji su hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata ili djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata.
 
Ministarstvo hrvatskih branitelja vodi evidenciju o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama. Sadržaj, uvjeti, način i postupak prikupljanja podataka, njihovo vođenje i ažuriranje te razmjena s drugim tijelima propisani su Pravilnikom o vođenju evidencije o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama i njihovim upraviteljima (NN 41/22). (umetnuti link)
 
Zahtjevi za uvrštenje zadruge u evidenciju o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama i  njihovim upraviteljima zaprimaju se u Ministarstvu hrvatskih branitelja.
 
Za upis u evidenciju, braniteljska socijalno-radna zadruga mora obavljati socijalno-radne aktivnosti te je dužna svoje osnivačke akte (pravila zadruge) uskladiti s člankom 154. Zakona te navedenu promjenu upisati u nadležnom Trgovačkom sudu, a zatim Ministarstvu hrvatskih branitelja dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 
  • popunjeni Evidencijski list za zadruge i njihove upravitelje (obrazac 1)
  • presliku rješenja nadležnog trgovačkog suda o upisu zadruge u sudski registar
  • presliku rješenja o svakoj izmjeni podataka upisanih u sudski registar
  • presliku osnivačkog akta zadruge, odnosno pravila zadruge ili izmjena pravila zadruge iz kojih su vidljivi ciljevi i/ili predmet poslovanja u skladu s člankom 154. Zakona
  • izjavu upravitelja zadruge s ovjerenim potpisom, da poslove i zadatke upravitelja obavlja bez plaće ili naknade (prema dostupnom predlošku)
  • presliku prijave upravitelja zadruge na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u slučaju kada poslove upravitelja zadruge obavlja za plaću, odnosno preslika ugovora na temelju kojeg poslove upravitelja zadruge obavlja za naknadu
  • presliku prijave poreza na dobit, za proteklu kalendarsku godinu

Braniteljske socijalno-radne zadruge koje su uvrštene u evidenciju trebaju voditi računa da o svakoj nastaloj promjeni, neovisno o tome koliko puta se promjena dogodi, obavijeste Ministarstvo sukladno rokovima iz članka 5. Pravilnika.